The Cosmic Reunion …​ – artwork by István Tóth


The Cosmic Reunion …​

Twilight Love Fulfillment painting If you have not found your twin flare yet or you know it but have not lived together or under conditions that it is not possible to achieve a fulfillment, this painting can help you find, coat or promote fulfillment, merging the two soul. It is the angels of true love, angels of harmonious relationships. Archangel Raguel, Archangel Chamuel. In addition, he was made with the power of Jesus Christ and Mary Magdalene.

Ha még nem találtad meg ikerlángod, vagy tudod ki Ő, de még nem éltek együtt, vagy olyanok a körülmények hogy nem lehetséges a beteljesülés, akkor ez a festmény segíthet benne Neked hogy megtaláld, bevonzd, vagy éppen elősegítheti a beteljesülést, egybeolvadást a két lélek között. Ebben igaz szerelem angyalai, harmónikus kapcsolatok angyalai kapcsolódnak. Raguel arkangyal, Chamuel arkangyal. Ezen kívül, Jézus Krisztus és Mária Magdolna energetikájával készült.